Maskot för Medley AB – logotyp, maskot design, pixiböcker, illustrationer