Maskot design


 

 

 

Maskot för The Dirtwater Fox Brewery

 

 

 

 

Officiell maskot för Medley AB